Team Leader Environmental Permit & Design Management

 • Malmö, Frihamnsallén 8, 211 20, Malmö, Sweden
 • Fulltime
scheme image

Övergripande

Du får en nyckelroll i verksamheten då Du och Ditt team ansvarar för att driva nya och befintliga projekt inom förnyelsebar energi i mål vilket i korthet kan anges som lagakraftvunna och kvalitativa tillstånd till att kunna utgöra basen för en framtida elproduktionsanläggning för förnyelsebar energi.
Du och Ditt team driver olika faser i tillstånds- och utvecklingsprocessen, låter utföra undersökningar och inventeringar, upprättar miljökonsekvensbeskrivningar, medverkar i designarbetet av framtida elenergianläggningar samt ansvarar för att samordna och kvalitetssäkra de arbeten som ingår i tillstånds- och utvecklingsprocessen. Att aktivt hantera risker och möjligheter är naturligt för Dig.
Förutom din roll som Team Leader med direkt egen strategisk och operativ verksamhet, stöd och support förväntas Du identifiera behovet av externa resurser för bla utredningar och inventeringar.
Utöver arbete som är direkt relaterat till utvecklingen av projektverksamheten kommer Du och Ditt team också att vara involverade i förvärv / avyttringar och andra affärsutvecklingsinitiativ som krävs inom verksamheten samt svara för våra miljörapporteringar.

Huvudsakliga Arbetsuppgifter

 • Aktivt leda, driva och följa upp den strategiska och operativa verksamheten inom avdelningen för Permit&Design innebärande markanskaffning, utvärdering, förstudier, tillstånds- och designarbete;
 • Anskaffning och planering av för verksamheten erforderliga kompetenser och resurser;
 • Budget, uppföljning och planering vad avser avdelningens ekonomi;
 • Aktivt leda, driva och följa upp avdelningens funktion som ”kompetenscentrum” inom era sakområden samt avdelningens förbättrings- och processarbete.
 • Genomföra förstudier på potentiella markområden, upprätta rapporter med möjligheter och risker, budget och tidplaner jämte rekommendationer om fortsatt utvecklingsarbete;
 • Bedöma och dimensionera den aktuella elenergianläggningens utformning och omfattning i förhållande till potentiellt motstridiga intressen, politik, vägar och elanslutning mm;
 • Åskådliggöra en potentiell framtida anläggning för förnyelsebar energi vad avser fotomontage och andra pedagogiska illustrationer;
 • Besluta om och genomföra erforderliga utredningar och inventeringar som underlag för en tillståndsansökan och framgångsrik tillståndsprocess;
 • Upphandla, styra, granska och följa upp anlitade underkonsulter för olika utredningar och inventeringar;
 • Leda och driva tillståndsprocessen, utforma och skriva erforderliga ansökningshandlingar samt miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för att överlämna ett giltigt och kvalitativt miljötillstånd till vår EPC-avdelning;
 • Leda och driva arbetet med kommunikationsinsatser vad avser frågor och synpunkter från markägare, närboende, myndigheter, förtroendevalda och andra viktiga intressenter;
 • Leda och driva arbetet med formella samråd gentemot myndigheter, förtroendevalda, företag och närboende;
 • Leda och driva miljö- och tillståndsfrågor i DD-processer i samband med förvärv- och försäljningstransaktioner;
 • Aktiv bedömning av risker som finns eller kan uppstå i utvecklings- och tillståndsprocessen.

Vem är du?

 • Miljöjurist, Civilingenjör Miljö- och Energisystem eller annan relevant universitetsutbildning inom miljövetenskap relevant för tjänsten;
 • Minst 5 års relevant arbetserfarenhet från projektutveckling, design och tillståndsarbete enligt Miljöbalken (och gärna PBL), gärna inom vind- och solenergi eller från annan motsvarande tillståndspliktig verksamhet inom infrastruktursektorn;
 • Minst 3 års relevant arbetslivserfarenhet från projektutveckling med egna resurser, erfarenhet av personalansvar är en merit;
 • Utvecklad och vidimerad kunskap och erfarenhet av att styra och hantera projekt inom budget och tider i förhållande till beslutade projektplaner;
 • Drivande och självständig i Ditt arbetssätt, entreprenörsanda, förståelse och flexibilitet för att kunna manövrera fram projekt även i utmanande situationer;
 • God förhandlare som kan hantera olika typer av situationer och människor, Du är en typisk lagspelare och vet med Dig att Du obehindrat rör dig mellan ”slott och koja”;
 • Du är kommunikativ, konsultativ, relationsbyggande, analytisk, kan motivera Dig själv och andra samt brinner för att bidra till omställningen till en fossilfri elenergiproduktion;
 • Du kan skapa tillit och respekt med myndigheter och förtroendevalda, kunder och andra intressenter till vår verksamhet;
 • Du är strukturerad och i vad mån det kräver noggrann i detaljerna. Samtidigt behöver Du vara utåtriktad, ha förmåga att samarbeta och att kunna övertyga;
 • Du har en utvecklad kommersiell anda, ett strategiskt tänkande med hög grad av att utveckla och odla kundrelationer;
 • Du talar flytande och skriver obehindrat det svenska och engelska språket;
 • Erfarenhet av arbete i en internationell och mångkulturell verksamhet är en merit;
 • Du arbetar obehindrat í de vanligaste förekommande IT programmen från Microsoft och har en vana och kunskap att arbeta med olika GIS program (vi använder själva ArcGIS), kunskap och erfarenhet av WindPro är en merit;
 • Nyfikenhet, intresse av och förmåga att kunna lära andra IT program för bla design av vind- och solcellsanläggningar förutsätts.

Dina förmåner i urval:

Vi erbjuder spännande utmaningar med Dig som en del av ett team av professionella kollegor och genomför intervjuer löpande varför vi gärna tar emot Din ansökan snarast.
 • Flexibel arbetstid
 • Friskvårdsbidrag
 • Pensionsavsättning med stort urval av premieplaceringar
 • Kompletterande sjukvårdsförsäkring
 • Bonus
Nytt på sociala medier:
https://youtu.be/hyfizgm0gt8

Kontaktperson

We look forward to your application! 

If you have any questions about the job offer, please get in contact with us - in English language please. Thank you for your understanding. 
 • Sanda Bozic
 • HR Manager EMEA
 • +49 89 383932 6023
Share on: Share Share Share Share Share