Fastighetsjurist / Lantmätare med Inriktning på Fastighetsrätt

 • Malmö, Frihamnsallén 8, 211 20, Malmö, Sweden
 • Fulltime
scheme image

Övergripande

Som vår fastighetsrättare kommer Du att tillhöra den juridiska avdelningen i det nordiska BayWa r.e.-teamet baserat i Malmö som leds av vår bolagsjurist. Du kommer på daglig basis att arbeta med strategiska och operativa fastighetsrättsliga frågor relaterade till vår verksamhet. Du kommer att arbeta externt mot markägare och andra avtalsparter, men även ge stöd och råd till kollegor och engagerade konsulter. Din funktionella rapportering inom sakområdet fastighetsrätt kommer att vara till vår bolagsjurist, som är funktionellt ansvarig för den juridiska avdelningens verksamhet. Den dagliga operativa verksamheten utgörs av arbete inom våra projekt som drivs av projektledare och förvaltare.
Du kommer i din roll som fastighetsrättare att stöta på ett brett spektrum av fastighetsrättsliga frågeställningar och arbetsuppgifter med anknytning till våra kärnprocesser; markanskaffning, projektutveckling, upphandling, konstruktion, finansiering, försäljning, förvaltning och slutligen avveckling av operativa produktionsanläggningar för förnyelsebar energi.
Förutom att själv arbeta med och i våra projekt/förvaltningsverksamheten förväntas Du kunna identifiera behovet av extern juridisk rådgivning om så behövs, definiera omfattningen av sådan input samt sedan hantera tjänsteleverantörens resultat för att säkerställa att kvalitet, tidplan och kostnad är i linje med förväntningarna.
Förutom arbete som är direkt relaterat till utvecklingen av projekt och förvaltningsverksamheten kommer Du också att vara involverad i förvärv / avyttringar och andra affärsutvecklingsinitiativ som krävs inom verksamheten.
Vi tror att Du även har intresse för samt kompetens och erfarenhet av arbete med i första hand plan- och bygglagen och i andra hand miljöbalken, då vi bedömer att denna kompetens tillsammans med fastighetsrätten ger en extra dimension för tjänsten.

Huvudsakliga Arbetsuppgifter

 • Verka som vår fastighetsrättsliga ”expert” för BayWa r.e. Norden och strategiskt och operativt handha de fastighetsrättsliga frågorna;
 • Förhandla och upprätta arrendeavtal, nyttjanderättsavtal, nätanslutningsavtal och andra fastighetsrättsliga avtal som är nödvändiga för verksamheten, ge förhandlingsstöd till kollegor och engagerade konsulter avseende nämnda avtal;
 • Upphandla, styra och granska juridisk rådgivning inom fastighetsområdet som tillhandahålls av externa advokatbyråer och baserat på sådan extern rådgivning tillhandahålla egna rekommendationer och råd till våra projekt och uppdrag;
 • Granska fastighetsrättslig dokumentation vid ’due diligence’ processer och utgöra förhandlingsstöd i samband med affärsutvecklingsaktiviteter vad avser fastighetsfrågor;
 • Arbeta med att implementera system för en effektiv markanskaffnings- och avtalsprocess;
 • I viss mån arbeta med och stödja andra juridiska områden i verksamheten i den mån det behövs;
 • Har Du kunskap och erfarenhet av miljöbalken och plan- och bygglagen, så kommer Du även att arbeta inom detta sakområde på motsvarande sätt som är beskrivet för fastighetsjuridiken.

Vem är du?

Du har/är:
 • en juris kandidatexamen eller juristexamen (beroende på examensår) eller civilingenjör (lantmäteri) med inriktning på fastighetsrätt, med dokumenterad erfarenhet inom sakområdet fastighetsrätt från ett eller flera nordiska länder men med Sverige som ett absolut krav;
 • minst 3 års kvalificerad erfarenhet inom ett relevant område av fastighetsrätten, gärna inom energisektorn;
 • erfarenhet av att leda förhandlingar och upprätta av arrendeavtal och andra fastighetsrättsliga avtal;
 • gärna erfarenhet av att arbeta med projekt för förnyelsebar energi under utveckling samt projektinvesteringar / finansiering / M&A;
 • gärna kunskap och erfarenhet av miljöbalken och plan- och bygglagen;
 • en lagspelare, samarbetsvillig, affärssinnad och tekniskt intresserad;
 • förmåga att skapa förtroende och Du har ett positivt arbetssätt;
 • mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska;
 • utåtriktad och är van vid/tycker om att förhandla och diskutera med fastighetsägare och andra fastighetsrelaterade intressenter;
 • en förmåga att förstå att se saker ur olika perspektiv och Du kan på ett balanserat och praktiskt tillvägagångssätt analysera tillgängliga alternativ samt ge en underbyggd rekommendation;
 • kunna hantera relationer över gränser och team, med kollegor med olika bakgrund och erfarenhetsnivå;
 • internationell erfarenhet av en mångkulturell verksamhet är en merit;
 • IT kompetens för att obehindrat kunna använda programvaror från Microsoft;
 • körkort lägst klass B.

Dina förmåner i urval:

Vi erbjuder spännande utmaningar, professionella kollegor och roliga projekt i en internationell miljö med fokus på utveckling och förvaltning av en fossilfri energiproduktion. Som en växande aktör inom sektorn för förnyelsebar energi skapar vi möjligheter för personlig och professionell utveckling i en internationell kontext. Vår integration i vår ägare BayWa AG ger trygghet och de möjligheter för vidareutveckling som Du kan förvänta dig av ett företag av BayWa r.e.s storlek.
 
Vi genomför intervjuer löpande varför vi gärna tar emot Din ansökan snarast.
 • Flexibel arbetstid
 • Friskvårdsbidrag
 • Pensionsavsättning med stort urval av premieplaceringar
 • Kompletterande sjukvårdsförsäkring
 • Bonus
Nytt på sociala medier:
https://youtu.be/hyfizgm0gt8

Kontaktperson

We look forward to your application! 

If you have any questions about the job offer, please get in contact with us - in English language please. Thank you for your understanding. 
 • Sanda Bozic
 • HR Manager EMEA
Share on: Share Share Share Share Share